സ്‌പൺ‌ബോണ്ടഡ് തലക്കെട്ട്

  • spunbonded header

    സ്‌പൺ‌ബോണ്ടഡ് തലക്കെട്ട്

    സ്പൺ‌ബോണ്ടഡ് ഹെഡറിനെ സ്പിന്നിംഗ് ബോക്സ് എന്നും വിളിക്കുന്നു, സ്പൺ‌ബോണ്ടഡ് ഫാബ്രിക് ഉൽ‌പാദനത്തിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു, ഫാബ്രിക് വീതി 160cm മുതൽ 320cm വരെ ചെയ്യാം, വിവിധതരം ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റാം, SUS630 അല്ലെങ്കിൽ SUS431 നിർബന്ധിച്ച് നിർമ്മിച്ചതാണ്, ചൂടുള്ള എണ്ണയോ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്ററോ ഉപയോഗിച്ച് ഉരുകിയ മെറ്റീരിയൽ തലക്കെട്ട്, തുടർന്ന് വായു നാളങ്ങളിലൂടെ സ്പിന്നറെറ്റിലേക്ക് തള്ളുക.